Početna

Energetska obnova obiteljskih kuća

Pripremili smo dokumentaciju za više od 250 odobrenih i obnovljenih obiteljskih kuća.

Što se programom sufinancira?

 1. Zamjena vanjske stolarije
 2. Poboljšnje toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 3. Ugradnju kondenzacijskog plinskog kotla
 4. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača – kolektora (solarni paneli), kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača/panela)

enc

Sve što trebate znati o energetskim certifikatima

energie

Što je energetski certifikat? 

Dokument kojim se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, klima…) i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Je li u Republici Hrvatskoj zakonski obvezno energetsko certificiranje? 

Da, obavezno energetsko certificiranje zgrada u RH uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13).

Postoje li novčane kazne ako se energetski certifikat ne ishodi na vrijeme?

Da, prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, predviđene novčane kazne su u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna.

Čemu služi energetski certifikat? 

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.

Kolika je cijena energetskog certifikata? 

Cijena energetskog certificiranja određena je zakonskom regulativom te je propisana cjenikom Ministarstva. Postupak izračuna cijene prilagođava se ovisno o koeficijentu složenosti građevine.

Je li potreban energetski certifikat pri kupoprodaji nekretnina? 

Da, za svaku građevinu (stan, kuću, poslovni prostor…) koji služe stanovanju ili se trebaju grijati zbog poslovne aktivnosti.

Je li potreban energetski certifikat za industrijske građevine? 

Da, za svaku koja je veća od 50 m², a grije se na temperaturu preko 18˚ ili hladi ispod 12˚.

Tko mora javno izložiti energetski certifikat? 

Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m².

Koji je rok važenja energetskog certifikata? 

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

 Kome je potreban energetski certifikat?

 • Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano
 • nestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice…
 • sve novoizgrađene nekretnine ( UVJET ZA UPORABNU DOZVOLU ! )
 • stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje
 • od 01.01.2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup!

Vlasnici stanova, mogu se odlučiti za zajednički energetski certifikat zgrade, što je za njih puno povoljnije ukoliko mogu postići dogovor oko istog. U protivnom, vlasnici mogu zatražiti i vlastiti energetski certifikat samo za svoj stan, što je za njih nešto troškovno nepovoljnije, ali ponekad jedino rješenje. Ukoliko trebate energetski pregled, energetski certifikat ili jednostavno konzultacije – biti će nam čast i zadovoljstvo pružiti Vam stručnu i profesionalnu uslugu.

Energetski certifikat moraju imati:

 1. Sve nove i postojeće zgrade: svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup.
 2. Sve nove i postojeće zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjenekoji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu, a to se odnosi na:
  • uredske, administrativne i druge poslovne zgrade
  • poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba
  • zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,
  • zgrade sudova, zatvora, vojarni
  • zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija, zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija
  • zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti
  • zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.
  • zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl., zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.
  • zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku
  • zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata
  • zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.
  • zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno–socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
  • uredske, administrativne i druge poslovne zgrade
  • druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18˚C ili višu

Ukoliko trebate energetski pregled, energetski certifikat ili jednostavno konzultacije – biti će nam čast i zadovoljstvo pružiti Vam stručnu i profesionalnu uslugu. Kontaktirati nas možete ovdje.