Na što se grijati ove zime?

Početkom svake sezone grijanja mnogi se sugrađani pitaju treba li promijeniti energent za grijanje i prijeći na neki drugi.

Svaki prelazak na drugi energent u pravilu znači i relativno veliko ulaganje u novu opremu za grijanje koja koristi drugi energent. Upravo zbog toga treba dobro procijeniti buduće troškove za grijanje obiteljske kuće kroz duži vremenski period.

Kako bi se pomoglo u odlučivanju aktualne cijene energenata prikazane su tablično i to tako da se uzelo u obzir i realnu iskoristivost energenta. Radi se o tome da različite tehnologije znače i različitu iskoristivost ogrjevne vrijednosti goriva. Niska cijena drveta kao ogrjeva u konačnici ne znači i nisku cijenu grijanja, jer su gubici kroz opremu za grijanje veliki.

Zbog toga su cijene iskoristive energije za grijanje prikazane tablično:

Screenshot_2
Napomena: Stupanj korisnog djelovanja kod kondenzacijske tehnologije obuhvaća iskorištenje topline kondenzacije

Što je najpovoljnije?

Podaci pokazuju da je grijanje na plin s kondenzacijskim kotlovima najpovoljnija varijanta, ali isto tako da nema značajne razlike u troškovima grijanja kod peleta, ogrjevnog drva i plina kod klasičnih modernijih kotlova. Ostale varijante su bitno skuplje.

Godišnji troškovi za grijanje prosječne obiteljske kuće se dobiju tako da se cijena iskoristive energije pomnoži sa 20000 kWh, koliko iznosi potrebne energija za grijanje slabije izolirane obiteljske kuće od 100 m2 u Slavoniji. Trošak jedne sezone grijanja takve kuće iznosio bi 6300 kn u varijanti grijanja na plin, odnosno 9600 kn u slučaju grijanja na UNP.

gtzg

Što preporučiti?

Preporuka je prirodni plin s kondenzacijskom tehnologijom. Ne samo zato što je u ovom trenutku grijanje na prirodni plin uz korištenje kondenzacijske tehnologije najpovoljnije, nego i zbog toga što je najugodnije za korisnika. Kod grijanja na plin nema svakodnevnog angažmana vlasnika kuće na radovima oko sustava za grijanje.

Iako mnogi sugrađani u posljednje vrijeme koriste ogrjevno drvo vjerujući da se time smanjuju troškovi grijanja, preporuka je neka dobro provjere koliko ih košta drvo i pod kakvim uvjetima ga nabavljaju. Ukoliko su u mogućnosti drvo nabaviti po nižim cijenama ili ako svoje, tada je i računica druga.

Blower Door Test (Ispitivanje zrakopropusnosti)

NOVO!

Provodimo Blower door test (Ispitivanje zrakopropusnosti)

Pravilnikom o izmjenama I dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  NN 90/2020 od 07.08.2020. utvrđena je obveza da nove javne zgrade, za koje je građevinska dozvola izdana nakon 01.01.2018., odnosno sve za koje je građevinska dozvola izdana nakon 01.01.2020.  moraju biti zgrade gotovo nulte energije. Sve nove zgrade za koje se zahtjeva izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole moraju ispunjavati uviete prema tehničkim propisima.

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. Za stambene zgrade koje imaju više od jednog stana, zahtjev o zrakopropusnosti mora biti ispunjen za svaki stan.

Testiranje na zrakopropusnost se izvodi Blower Door testom. Pomoću ventilatora se pravi podtlak od 50 Pa i prisiljava zrak na strujanje zgradom. Mjeri se obujam zraka koji se izmjeni u jednom satu n50 h-1 .

Dozvoljena izmjena zraka kod zgrada sa prirodnim prozračivanjem je n50 = 3,0 h-1

Dozvoljena izmjena zraka kod zgrada sa prirodnim prozračivanjem je n50 = 1,5 h-1

Najava Programa energetske obnove obiteljskih kuća 2021.

Ukupno je predviđena dodjela 300 milijuna kuna za mjere energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama, a raspisivanje poziva očekuje se u prvoj polovici 2021.

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

– povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora• energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);• zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

– cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:• sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;

• sustavi na drvnu sječku/pelete;• dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;

• fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Raspisivanje javnog poziva predviđa se u prvoj polovici ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.Sličan program već se 2015. i 2020. godine provodio preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u sklopu njega je obnovljeno oko 13.600 obiteljskih kuća diljem Hrvatske.

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve sljedeće aktivnosti:

• Toplinska izolacija vanjske ovojnice • Zamjena vanjske stolarije

• Ugradnja najaviše dva sustava OIE. Taj maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti iznosi, u skladu s Tablicom 6-1, iznosi 204.000 kn.

Navedene vrijednosti odnose se na javni poziv kojega će FZOEU objaviti u 2021. godini. U svim sljedećim godinama provedbe ovog Programa, u skladu s NEKP-om, ove vrijednosti potrebno je prilagođavati stvarnim tržišnim uvjetima, što je zadatak FZOEU-a.

Priprema dokumentacije nije sufinancirana.

Tablica 6-1 Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama

Najava Programa energetske obnove obiteljskih kuća

Na e-savjetovanju nalazi se Nacrt Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća, temeljem kojeg će Fond nastaviti sa sufinanciranjem ovog programa. Ukupno je predviđena dodjela 142 milijuna kuna za mjere energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama, a raspisivanje poziva očekuje se na proljeće.

 

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz  primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

 

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

– povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

  • energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);
  • zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

– cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

  • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
  • sustavi na drvnu sječku/pelete;
  • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Raspisivanje javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.

 

Sličan program već se 2015. godine provodio preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u sklopu njega je obnovljeno oko 9.300 obiteljskih kuća diljem Hrvatske.

 

Tablica 6-1 Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama

 

Aktivnost energetske obnove Maksimalno dozvoljena jedinična cijena [kn/m 2 ] Maksimalni iznos opravdanog  roška [kn] Stopa sufinanciranja [%] Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu [kn]
Toplinska izolacija vanjske ovojnice

 

Vanjski zid 350,00 100.000,00 60% 60.000,00
Ravni krov 500,00
Kosi krov 140,00
Pod 500,00
Zamjena vanjske stolarije 2.500,00 100.000,00 60% 60.000,00
Sunčani toplinski sustavi / 36.250,00 60% (samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici) 21.750,00
Kotlovi na sječku/pelete / 36.250,00 21.750,00
Dizalice topline 11 / 48.750,00 29.250,00
Fotonaponski sustavi / 91.250,00 54.750,00

 

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve  sljedeće aktivnosti:

  • Toplinska izolacija vanjske ovojnice
  • Zamjena vanjske stolarije
  • Ugradnja najaviše dva sustava OIE.

 

Taj maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti iznosi, u skladu s Tablicom 6-1, iznosi 204.000 kn.

 

Navedene vrijednosti odnose se na javni poziv kojega će FZOEU objaviti u 2020. godini. U svim sljedećim godinama provedbe ovog Programa, u skladu s NEKP-om, ove vrijednosti potrebno je prilagođavati stvarnim tržišnim uvjetima, što je zadatak FZOEU-a.

 

Priprema dokumentacije nije sufinancirana.

Sufinancirano: Grijanje na dizalice topline

Projektiramo i pripremamo dokumentaciju za sustave grijanja obiteljskih kuća na dizalice topline i pelete te solarne kolektorske sustave. Grijanje na obnovljive izvore energije sufinancirano je do 80%. Sufinanciranje obuhvaća sustave grijanja putem dizalica topline, kotlova na pelete i pirolitičkih kotlova na ogrjevno drvo s pripremom potrošne tople vode na obnovljive izvore energije. Solarni kolektorski sustavi se mogu kombinirati s dizalicama topline ili kotlovima.

Grijanje na dizalice topline znatno je jeftinije od grijanja na prirodni plin koje je oko 50% skuplje od grijanja putem dizalica topline.

Naše iskustvo s više od 100 odobrenih projekata sufinanciranja ugradnje sustava za grijanje na obnovljive izvore energije jamstvo je i Vašeg uspjeha.

Energetski događaj godine 2018.

Ukidanje antidampinške carine na uvoz kineskih solarnih panela koju je donijela Europska komisija možemo smatrati energetskim događajem godine. Odluka je stupila na snagu 4. rujna 2018. pa se sukladno tome od 4. rujna primjenjuje i u Republici Hrvatskoj.

Iako se na prvi pogled čini kako je riječ tek o jednoj administrativnoj mjeri, posljedice njenog donošenja biti će dalekosežne.

blog

Kontinuirani pad troškova izgradnje solarnih elektrana opće je poznat, međutim, ova odluka o ukidanju antidampinških carina donosi potpuno novi tempo energetskoj tranzciji.

 

blog2

Osnovna posljedica ukidanja antidampinških carina na fotonaponske module koja se očekivala je pad cijena FN modula i na hrvatskom tržištu. Očekivao se postupan pad cijena za oko 30 % u roku od 60 dana. Međutim, tržište je reagiralo puno snažnije. U rkou od 100 dana od stupanja uredbe na snagu cijene FN modula pale su za gotovo 40%.

Procjene analitičara ukazivale su na 2021. godinu kao moguću prekretnu godinu u kojoj će električna energija proizvedena iz fotonaponskih sustava u Hrvatskoj postati jeftinija od električne energije koju isporučuje krajnjim korisnicima HEP po današnjim cijenama. U većini ostalih zemalja članica EU to se očekivalo u 2020. godini ili čak i ranije.

U novonastalim uvjetima, prekretnica kojom električna energija iz fotonaponskih sustava postaje jeftinija od električne energije iz distribucijske mreže HEP-a nastupa u 2019. godini.

Pitanje koje se nameće kao posljedica ove nagle promjene brzine energetske tranzicije je kako će na nju reagirati naša energetska administracija. Za sada promjene nema. Prema dosadašnjem iskustvu možemo pretpostaviti da promptne reakcije neće ni biti.

S druge strane, Hrvatska kao članica Europske unije naći će se, odnosno već se nalazi, kao i druge tranzicijske zemlje nove Europe, pod sve većim pritiskom iz Europske komisije.

U usporedbi s drugim zemljama članicama EU, posebice u odnosu na Njemačku, u Hrvatskoj su instalirani kapaciteti u fotonaponskim sustavima izrazito mali.

Prema podacima iz 2014. Instairani kapaciteti FN sustava u Njemačkoj iznose oko 400 W po stanovniku, dok su u Hrvatskoj iznosili oko 2 W po stanovniku. Dakle, svođenjem instaliranih kapacitete po stanovniku vidljivo je da se radi o odnosu 200:1 u korist Njemačke, zemlje s bitno manjom insolacijom.

Zašto je to tako? Osnovni razlozi su u činjenici da Njemačka doista smatra da je korištenje obnovljivih izvora energije, uključivo energiju sunca, strateški interes i prilika ze tehnološki i gospodarski razvoj. Kod nas to nije slučaj. Iz toga proizlazi i sve ostalo: sustavi sufinanciranja primjene obnovljivih izvora energije, administrativna rješenja koja omogućuju široku primjenu fotonaponskih sustava i stvarna predanost energetske administracije i društva u cjelosti korištenju energije sunca.

Razvoj i primjena fotonaponskih sustava u Njemačkoj, Češkoj i Austriji, zemljama s izrazito niskom nezaposlenošću, treba biti putokaz i nama. Viša razina insolacije, nerazvijeno tržište energije i izrazito velik prostor za primjenu novih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije velika je prilika za tehnološki razvoj i gospodarski rast.

Moramo brzo, što prije donijeti nove propise o korištenju obnovljivih izvora energije koji će omogućiti široku primjenu fotonaponskih sustava i drugih obnovljivih izvora energije. Pri tome se moramo oduprijeti pritiscima koji će dolaziti od onih koji ne žele promjene, onih koji smatraju da ostojeći monopoli trebaju ostati i dalje.

Hrvatska, Rumunjska i još neke članice EU koje ne koriste obnovljive izvore energije u dovoljnoj mjeri zbog otpora promjenama koje donosi energetska tranzicija nalaze se pod pritiskom Europske komisije da promjenama u propisima, novim zakonodavstvom omoguće široko korištenje fotonaponskih sustava.

 

Daniel Srb, dipl.ing.

Ovlašteni energeski certifikator