Nastavlja se sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Nakon što je Vlada donijela Odluku o produžetku Programa energetske obnove obiteljskih kuća, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sredinom rujna planira objaviti novi Javni poziv. „Interes za ovaj program i dalje je značajan. Ove smo godine zato uspjeli osigurati čak 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava, što je za 100 milijuna kuna više no prošle godine. Također smo osigurali i dodatnih 100 milijuna kuna za obiteljske kuće koje su, nažalost, oštećene u potresima te za takve objekte planiramo koncem listopada objaviti zaseban javni poziv.“ rekao je direktor Fonda Siniša Kukić.

Prošle godine je Fond sufinanciranje obnove odobrio za 3.100 obiteljskih kuća, a razlika u odnosu na dosadašnju provedbu programa jest što će se u okviru istog poziva sufinancirati i cjelovita energetska obnova, kao i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući mikrosolare. Cilj svih sufinanciranih mjera je smanjiti količinu potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, povećati korištenje obnovljivih izvora energije te u konačnici građanima poboljšati kvalitetu života i smanjiti troškove.

Cjelovita energetska obnova kuća lošijih energetskih svojstava i dalje će se sufinancirati s do 60% bespovratnih sredstava i podrazumijeva obvezno povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice poput vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije, a može uključivati i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije. S druge strane, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije bez dodatnih mjera energetske obnove sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji. Poticaji za to rezervirani su za kuće visokih energetskih razreda koje ne trebaju mjere poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice.

Kao i do sad, na javni poziv Fonda moći će se prijaviti građani čije kuće imaju do 600m2 ili do 3 stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Maksimalni iznosi sufinanciranja bit će određeni za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo će moći dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava. Ovisno o tome za koje se mjere građani odluče, bit će potrebno zadovoljiti različite uvjete sufinanciranja i pripremiti odgovarajuću dokumentaciju, za što im je na raspolaganju mjesec dana od objave Poziva. Osnovni uvjet je uredno (su)vlasništvo i prebivalište na adresi kuće. Za pomoć tijekom prijave građani mogu potražiti i stručnu podršku, koju će Fond sufinancirati s do 500 kuna. 

Prijave za sufinanciranje će i ove će godine biti digitalne, uz funkcionalno unaprjeđenu aplikaciju za prijavu. „Proveli smo razne analize i održali okrugli stol sa stručnjacima raznih profila, kako bismo optimizirali način prijave. Zaključak struke je u konačnici bio da je digitalna prijava i dalje najbolji način za provedbu ovakve vrste poziva. Vjerujemo da će korisnici biti zadovoljni novim funkcionalnostima aplikacije, a očekujemo da će se olakšati i sam proces zaprimanja i obrade prijava.“  pojasnio je direktor Fonda te dodao da će se u suradnji s jedinicama regionalne i lokalne samouprave organizirati informativne radionice širom Hrvatske. „U želji da građanima što bolje približimo uvjete javnog poziva i odgovorimo na sva pitanja koja ih zanimaju, na terenu planiramo održati niz radionica. Naravno, u slučaju da se pogorša epidemiološka situacija, radionice ćemo preseliti online, a sve prezentacije i materijali bit će i na našoj mrežnoj stranici.“ najavio je direktor Kukić. Nakon što objavi javni poziv, Fond će na svojim stranicama istaknuti i kontakt telefone i e-mailove na koje građani mogu postavljati upite vezane za energetsku obnovu kuća.

Fond želi osigurati kontinuitet u provedbi programa energetske obnove obiteljskih kuća, a s obzirom da nastavak sufinanciranja predviđa i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan, ali i klimatska politika EU, građani poticaje mogu očekivati i u godinama koje dolaze.

Ispitivanje zrakopropusnosti

NOVO!

Provodimo Blower door test (Ispitivanje zrakopropusnosti)

Pravilnikom o izmjenama I dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  NN 90/2020 od 07.08.2020. utvrđena je obveza da nove javne zgrade, za koje je građevinska dozvola izdana nakon 01.01.2018., odnosno sve za koje je građevinska dozvola izdana nakon 01.01.2020.  moraju biti zgrade gotovo nulte energije. Sve nove zgrade za koje se zahtjeva izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole moraju ispunjavati uviete prema tehničkim propisima.

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. Za stambene zgrade koje imaju više od jednog stana, zahtjev o zrakopropusnosti mora biti ispunjen za svaki stan.

Testiranje na zrakopropusnost se izvodi Blower Door testom. Pomoću ventilatora se pravi podtlak od 50 Pa i prisiljava zrak na strujanje zgradom. Mjeri se obujam zraka koji se izmjeni u jednom satu n50 h-1 .

Dozvoljena izmjena zraka kod zgrada sa prirodnim prozračivanjem je n50 = 3,0 h-1

Dozvoljena izmjena zraka kod zgrada sa prirodnim prozračivanjem je n50 = 1,5 h-1

Najava Programa energetske obnove obiteljskih kuća 2021.

Ukupno je predviđena dodjela 300 milijuna kuna za mjere energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama, a raspisivanje poziva očekuje se u prvoj polovici 2021.

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

– povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora• energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);• zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

– cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:• sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;

• sustavi na drvnu sječku/pelete;• dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;

• fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Raspisivanje javnog poziva predviđa se u prvoj polovici ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.Sličan program već se 2015. i 2020. godine provodio preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u sklopu njega je obnovljeno oko 13.600 obiteljskih kuća diljem Hrvatske.

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve sljedeće aktivnosti:

• Toplinska izolacija vanjske ovojnice • Zamjena vanjske stolarije

• Ugradnja najaviše dva sustava OIE. Taj maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti iznosi, u skladu s Tablicom 6-1, iznosi 204.000 kn.

Navedene vrijednosti odnose se na javni poziv kojega će FZOEU objaviti u 2021. godini. U svim sljedećim godinama provedbe ovog Programa, u skladu s NEKP-om, ove vrijednosti potrebno je prilagođavati stvarnim tržišnim uvjetima, što je zadatak FZOEU-a.

Priprema dokumentacije nije sufinancirana.

Tablica 6-1 Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama